Hogeschool Windesheim

HBO Commerciële Economie (CE)

HBO Commerciële Economie (CE)

De hbo-opleiding Commerciële Economie biedt kennis van productontwikkeling, marktwerking en informatietechnologie. Naast vakken als bedrijfsorganisatie, sales, marketing en communicatie, bevatte de studie vooral ook veel praktijkopdrachten. Zo leerde je via een simulatieprogramma je eigen onderneming op te zetten. Verder deden we onderzoek naar bijvoorbeeld de markt voor koekjes en electronica. Daarnaast ontwikkelde ik samen met medestudenten nieuwe promotiecampagnes voor bekende bedrijven/merken. We leerden markt trends te herkennen, analyseren en erop te anticiperen. Daarbij houden we rekenen met alle facetten van het bedrijf.

HBO minor State of the Art Marketing (SAM)

Tijdens mijn HBO studie Commerciële Economie heb ik tijdens het 4de jaar de minor State of the Art Marketing gevolgd. Dit bleek een positieve voorbereiding om mijn Master te zijn. Thema’s die binnen deze module behandeld zijn hebben betrekken op consumenten onderzoek, insight generation, online adverteren, meetbaarheid van marketing (accountablity), CRM en analyse systemen en vaardigheden. Daarnaast hebben we een marketing evenement georganiseerd.

HBO minor Fundraising, Grantmaking & Sponsoring (FG&S)

Tijdens mijn HBO studie Commerciële Economie heb ik in het 3de jaar de minor Fundraising, Grantmaking & Sponsoring (FG&S) gevolgd. Deze minor zoemt sterk in op de behoefte van particulieren, bedrijven en (semi)overheden om bijvoorbeeld project financieringen en nieuwe ideeën te kunnen optimaliseren. Het is binnen bedrijven soms lastig om voor een innovatief idee de juiste geldstromen aan te boren. Daarnaast kan het vanuit de financieringsbron ook lastig zijn om te beoordelen hoe de cashflows moeten lopen. Deze minor heeft ons vooral ook op management niveau veel gebracht door de gesprekken met grote Nederlandse stichtingen en ANBI’s.

Projectmanager Marketing & Communicatie

Als projectmanager Marketing & Communicatie Sam2012 was ik verantwoordelijk voor alle PR/MARCOM/Acquisitie activiteiten betreffende dit State of the Art Marketing event. Met dit evenement heb ik mijn HBO Minor afgesloten. Het event was een groot succes en wordt nu jaarlijk op Hogeschool Windesheim georganiseerd. Meer info op www.windesheim.nl