Rijksuniversiteit Groningen

MSc Marketing Management

MSc Marketing Management (8.0)

Tijdens mijn MSc program heb ik de volgende courses gevolgd in het kader van mijn Master: Retail Marketing, Strategic Marketing, Market Research Methods, Customer Management, Brand Management, Product Management, Consumer Psychology, Marketing Communication, Strategic Innovation Management. Daarnaast heb ik een thesis geschreven binnen het thema Retail, Online Advertising & Sales.

Thesis MSc Marketing Management (9.0)

De Thesis “The effect of location-based services on store visit intention moderated by Privacy and Scarcity” waarmee in mijn MSc Marketing heb afgerond werd door de Faculteit Economics & Business zeer positief ontvangen en becijferd met een 9.0. Een aantal maanden heb ik onderzoek gedaan naar een model waarbij inzichtelijk is gemaakt welke invloed de behoefte aan privacy heeft op menselijk gedrag, toegespitst op het gebruik van smartphones en location-based-sevices (LBS). Er is hierbij een koppeling gemaakt met de offline store visit intentions van Nederlandse consumenten. Hiermee is uiteindelijk een relatie tussen online en offline variabelen aangetoond.

BSc Pre-Master Bedrijfskunde, Strategy

Tijdens mijn pre-master Bedrijfskunde voor Marketing Management heb ik mijzelf ontwikkeld op de volgende marketing specifieke onderwerpen: Mathematics, Statistics, Business Research Methods, Marketing Strategy, Marketing Research, Organizational Management & Design, Human Resources Management, Business Strategy, Innovation Management en Marketing specifieke Cases & Papers. Naast deze vakken heb ik uiteraard ook een thesis geschreven. Deze thesis ging over de verschillende aspecten die invloed hebben op banner CTR en brand awareness.